ХОВИЛТОЙ ДЭВТЭР ХОС 3-6 НАС

13,000$

1, 2-р дэвтэр

12ш запас

2ш үзэгний гэр

2ш үзэг зөв барилагч

ш үлдэгдэл байна

ХОВИЛТОЙ ДЭВТЭР ХОС 3-6 НАС

13,000$

Бүтээгдэхүүний код: 992701 Ангилал: